Ørskog Skytterlag og Ørskog Jeger og Sportskyttere, har igjen avtale med kommunen om jakt på hjort og rådyr på kommunal grun "Prestemarka"
Registrerte medlemmer i Øskl. og Øjss, fortrinsvis nybegynnere og jegere uten jakt i andre områder i kommunen har muligheten til jakt i det aktuelle området . Nybegynnere vi få hjelp og tilrettelegging etter behov.
Tildelinger i år: 1. vaksen bukk. 1 eldre kolle med kalv. fritt antall rådyr.
Vi selger dagskort, maks 1 uke sammenhengende. Pris 50,-/dag. Antall dagskort trekkes fra i prisen på eventuelt jaktutbytte.
Vaksen hanndyr/ hodyr kr. 3. 800,-
Hjortekalv kr. 875,-
Rådyr kr. 450,-
Er du interressert ta kontakt på tlf: 97537400