Ørskog skytterlag arrangerer 26. februar samlagsstemnet 15m. i 2017. Det er ca. 120 skyttarar påmeld. Alle skyttarar frå Ørskog skyt laurdag 25 saman med nokre får frå andre lag. Her finn ein oversikt over skytetider søndag: http://skytter.orskog.com

 

 

 

25-27. mars arrangerer vi et lite treningsstevne på miniatyrskytebana. Dette er som ei ekstra førebuing til ute-sesongen, så difor vert det eit reint "ute-program"  med 35 skot.

For å gjere ein liten vri - og for moro skuld så kan deltakarane skyte ein klasse høgare enn det dei vil gjere elles på stevna i sommar. Kort fortalt betyr det at skyttarar i klasse ER ksn prøve seg på Juniorprogram, junior i seniorklasse (Alle juniorar kan skyte klasse 4 - frivillig på alle stemner.) Klasse 1 skyt i klasse 2, klasse 2 i klasse 3 og alle veteranar kan "friske opp" gamle ferdigheter dei hadde i seniorklassa.

I og med at dette er eit treningsstemne så er det også ei litt anna premiering enn på eint vanleg stemne. Les meir om det i invitasjonen.

Alt dette er sjølvsagt frivillig - ein kan også skyte i si vanlege klasse, noko vi trur dei fleste likevel vil gjere, Men har ein lyst - har ein lov!

Dette stemnet er også ein avslutning for ein pågåande skyteskule. Det har vore 8-9 deltakarar på skyteskule no i mars, og dette stemnet markerer slutten av denne skyteskulen. Kva er då betre enn å avslutte med eit stemne der det også møter mange andre skyttarar?

Ei lenke til invitasjonen og meir informasjon om stemnet finn ein her: Info om treningsstemne - 25-27 mars 2014

Miniatyrstemnet vårt startar med første lag kl. 18.00 fredag 3. januar. Følg med for live visning på http://skytter.orskog.org

 

Veke 41, frå 7. til 11. oktober er det haustferie for skulane i Ørskog. Erfaringsmessig veit vi då det er mange som reiser bort.

Denne veka er det ingen skyting for ASPIRANTAR tysdag. For Rekrutt/Eldre Rekrutt og Junior, bruk Facebook for eventuelt å gjere avtalar.

Da er vi klarer for ein ny innendørssesong! Vi holder omtrent på samme tider som sist år. ASPIRANTER skyter på tirsdager fra kl. 18.00. Rekrutter og juniorer fra ca. kl. 19, litt avhengig av hvor mange aspiranter som møter. Torsdager er det rekrutter og juiorer fra kl. 18, eller etter avtale. (Nå fra starten vil det være fra kl. 19) Onsdag og søndag er det seniorer fra kl. 18. "Dameskyting" vil etter hvert klmme i gang på annenhver fredag.

 

Generelt kan vi si at skytehallen er i bruk tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og søndag fra kl. 18