Ørskog skytterlag arrangerer 26. februar samlagsstemnet 15m. i 2017. Det er ca. 120 skyttarar påmeld. Alle skyttarar frå Ørskog skyt laurdag 25 saman med nokre får frå andre lag. Her finn ein oversikt over skytetider søndag: http://skytter.orskog.com

 

 

 

25-27. mars arrangerer vi et lite treningsstevne på miniatyrskytebana. Dette er som ei ekstra førebuing til ute-sesongen, så difor vert det eit reint "ute-program"  med 35 skot.

For å gjere ein liten vri - og for moro skuld så kan deltakarane skyte ein klasse høgare enn det dei vil gjere elles på stevna i sommar. Kort fortalt betyr det at skyttarar i klasse ER ksn prøve seg på Juniorprogram, junior i seniorklasse (Alle juniorar kan skyte klasse 4 - frivillig på alle stemner.) Klasse 1 skyt i klasse 2, klasse 2 i klasse 3 og alle veteranar kan "friske opp" gamle ferdigheter dei hadde i seniorklassa.

I og med at dette er eit treningsstemne så er det også ei litt anna premiering enn på eint vanleg stemne. Les meir om det i invitasjonen.

Alt dette er sjølvsagt frivillig - ein kan også skyte i si vanlege klasse, noko vi trur dei fleste likevel vil gjere, Men har ein lyst - har ein lov!

Dette stemnet er også ein avslutning for ein pågåande skyteskule. Det har vore 8-9 deltakarar på skyteskule no i mars, og dette stemnet markerer slutten av denne skyteskulen. Kva er då betre enn å avslutte med eit stemne der det også møter mange andre skyttarar?

Ei lenke til invitasjonen og meir informasjon om stemnet finn ein her: Info om treningsstemne - 25-27 mars 2014

Veke 41, frå 7. til 11. oktober er det haustferie for skulane i Ørskog. Erfaringsmessig veit vi då det er mange som reiser bort.

Denne veka er det ingen skyting for ASPIRANTAR tysdag. For Rekrutt/Eldre Rekrutt og Junior, bruk Facebook for eventuelt å gjere avtalar.