På grunn av en uheldig hendelse utenfor skytterhuset (Septiktanken kollapset!) må vi utsette årsmøtet. Ny dato for årsmøtet er satt til fredag 16. november og da håper vi at får muligheter til både å få vann og bli kvitt vann!

Vi satser på å gjennomføre årmøtet fredag 16. november kl. 19 på skytterhuset.

(Følg likevel litt med her og på FaceBook, det kan hende det blir nye endringer.) 

Sunnmørstreffen 2014 er ein serie stevner som går føre seg i Ørskog, Engesetdalen og Ålesund. Les meir om Sunnmørstreffen på http://www.sunnmorstreffen.net

Live visning frå Ørskog finn ein som vanleg på www.skytter.orskog.org

I Ørskog startar stemnet fredag 2. mai og går over to dagar. Fredag og søndag.

Til alle aspirantar og rekruttskyttar i Ørskog - still opp og delta! Vi har holdt av plassar til dykk på fredag kl.19, møt då opp seinast kl. 18.30

Det er igjen tid for diverse oppgåver når det gjeld vedlikehald av skytebane og skytterhus. Mykje av det som står på programmet er eit framhald av det som vart starta opp sist år.

På lista som lenka viser til finn ein ein liten oversikt over arbeid som må gjerast. Namna som er sett opp viser kven som har ansvar for dei ulike oppgåvene.

Som sist år er det Arnfred Balseth som er "dugnadssjef" i skytterlaget. Ein kan nå han på 93022213 - og han tek gjerne i mot meldingar av typen "eg står ikkje på lista - er det noko eg kan vere til hjelp med?"

Dugnadslista finn ut her: Trykk her for å åpne DUGNADSLISTE 2014

Litt ekstra informasjon til dei yngste av skyttarane: Skyting på 100m er omtrent akkurat som å skyte inne. Den einaste skilnaden er at vi er ute og at avstanden til blinken er 100m. (Sjølvsagt er då blinken mykje større enn inne!) Ei lita forklaring på korleis eit stemne går føre seg. Du kjem opp til skyttarhuset (oppe på Brauta) og melder det til ein av dei vaksne. (Arnfred eller Amalie.) Namnet ditt blir registrert i eit dataprogram og så er det berre å vente på tur. Inne i skyttarhuset vil det vere ein liten kafe og det vil vere visning av skytinga. Når du skal skyte vil dei som er til stades kunne sjå treffa dine på ein skjerm. Vanlegvis vil det ikkje vere premiering på slike stemne, men i år vil det vere premiar til alle ASPIRANTAR mens alle andre får berre heider og ære!

Tirsdag 18. juni er det lagsmesterskap for Ørskog skytterlag på skytebana på Brauta. Vi starter kl. 18 med aspiranter. Aspirantene skyter 25 skudd vanlig program. Alle andre skyter 35 skudds standard program. (25 skudd + omgang) Vi satser på stor aktivitet og mye skyting på tirsdag. Velkommen! 

Det skal både bli en enkel kafe og visning av skyting inne på skytterhuset!

(Det vil kome meir info her i løpet av mandagen!)